استیسی مارتین

بازیگر
استیسی مارتین به انگلیسی Stacy Martin متولد 1 ژانویه 1991 بازیگر فرانسوی بریتانیایی است.

عکس‌های استیسی مارتین


استیسی مارتین در فیلم «نیرومند»(Redoubtable)
لویی گارل و استیسی مارتین در فیلم «نیرومند»(Redoubtable)
برنیس بژو و استیسی مارتین در فیلم «نیرومند»(Redoubtable)
استیسی مارتین در فتوکال فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017
استیسی مارتین در نشست خبری فیلم «نیرومند»(Redoubtable) در جشنواره فیلم کن2017
ناتالی پورتمن، رافی کاسیدی و استیسی مارتین در فتوکال فیلم «وکس لوکس»(Vox Lux) در جشنواره فیلم ونیز 2018
ناتالی پورتمن، رافی کاسیدی و استیسی مارتین در فتوکال «وکس لوکس»(Vox Lux) در جشنواره ونیز 2018
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر نیرومند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زندگی الکتریکی لوئیس وین
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خانه شب
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر وکس لوکس
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر نیمفومینیاک 1
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما