بری شاباکا هنلی

بازیگر
Barry Shabaka Henley was born on September 15, 1954 in New Orleans, Louisiana, USA as Barry Joseph Henley. He is an actor, known for The Terminal (2004), Collateral (2004) and Miami Vice (2006).

عکس‌های بری شاباکا هنلی


بری شاباکا هنلی
بری شاباکا هنلی
بری شاباکا هنلی
بری شاباکا هنلی
بری شاباکا هنلی
بری شاباکا هنلی
بری شاباکا هنلی
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ترمینال  
۷.۶۶ /۱۰

از مجموع ۲۳۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر دولمایت اسم من است
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما