کفاش عراقی

تهیه کننده, مدیر تولید, برنامه ریز
دوران تحصیلی را با اخذ مدرک دیپلم تجربی به پایان رساند و پس از 6 سال به تدریس در نهضت سوادآموزی پرداخت. سپس با گذراندن دوره آموزشی مدیریت تولید فیلم واد عرصه سینما شد. و بعنوان تهیه کننده در فیلم‌های دخترک کنار مرداب در سال 68 به کارگردانی علی ژکان در سال 67 مدیر تولید فیلم آخرین لحظه به کارگردانی آقای فرخ انصاری بصیر 69 حکایت آن مرد خوشبخت بعنوان مدیر تولید 72 صلیب طلایی بعنوان مدیر تولید 73 خط آتش بعنوان تهیه کننده و مدیر تولید 74 پاتک بعنوان تهیه کننده و مدیر تولید 75 روی خط مرگ بعنوان تهیه کننده و مدیر تولید 76 یورش بعنوان تهیه کننده و مدیر تولید 78 دست‌های آلوده بعنوان تهیه کننده و مدیر تولید 79 کاغذ بی خط بعنوان تهیه کننده و مدیر تولید 81 ملاقات با طوطی بعنوان تهیه کننده و مدیر تولید 81-82 جنایت بعنوان تهیه کننده و مدیر تولید
۳ فروردین ۱۳۴۰ (۶۳ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مدیوم
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر چند می گیری گریه کنی
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر نفرین
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اگه می تونی منو بگیر
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تله
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات با طوطی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر باج خور
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جنایت
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کاغذ بی‌ خط
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۳۲۵۸ رای

امتیاز شما
پوستر سایه های موازی
۵.۸۱ /۱۰

از مجموع ۱۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر جا به جا
۵ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دستهای آلوده
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر یورش
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر روی خط مرگ
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پاتک
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر خط آتش
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دخترک کنار مرداب
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین لحظه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مدیوم
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نفرین
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ملاقات با طوطی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر باج خور
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر عشق شیشه ای
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دستهای آلوده
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر روی خط مرگ
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر صلیب طلایی
۸ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر حکایت آن مرد خوشبخت
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دخترک کنار مرداب
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مدیوم
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر چند می گیری گریه کنی
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر روی خط مرگ
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پاتک
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر چند می گیری گریه کنی
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر پاتک
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر چشم عقاب
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما