عبدالحسین سپنتا

کارگردان, نویسنده, بازیگر
عبدالحسین سپنتا متولد 1286 تهران، فارغ التحصیل به تریتیب از مدرسه سن لویی، مدرسه زرتشیان تهران، استیورت تهران، استیورت مموریال کالج اصفهان و کالج آمریکایی تهران است. وی فعالیت هنری را با روزنامه نگاری آغاز کرد و نخستین روزنامه اش را سال 1307 با نام "دورنمای ایران" در بمبئی منتشر کرد. او فعالیت هنری را از زمان تحصیل در مدرسه زرتشتیان با تئاتر، زیر نظر فردریک تالبرگ شروع کرد و سال 1312 با نگارش فیلمنامه فیلم "دختر لر" سینما را تجربه کرد. از دیگر فعالیت های جنبی وی میتوان به ترجمه متون، انتشار هفته نامه های مختلف و ساخت فیلم های مستند اشاره کرد. سپنتا یکی از "نام آوران سینمای ایران" می باشد که سال 1348 در اصفهان به دیدار حق شتافت.
۳ خرداد ۱۲۸۶ (۱۱۷ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دختر لر
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فردوسی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لیلی و مجنون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چشم های سیاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دختر لر
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فردوسی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لیلی و مجنون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چشم های سیاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دختر لر
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر فردوسی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لیلی و مجنون
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چشم های سیاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما