نسرین نصرتی

بازیگر

عکس‌های نسرین نصرتی


نسرین نصرتی، سارا فرقانی اصل و نیکا فرقانی اصل در سریال «پایتخت 5»
سریال «پایتخت 5»
پوستر سریال «پایتخت 5»
سریال «پایتخت 5»
سریال «پایتخت 5»
«پایتخت 5»
نسرین نصرتی و هومن حاجی عبدالهی در هجدهمین جشن حافظ
اسکار-2023اسکار-2023

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «ماموریت غیرممکن»
پوستر زیرخاکی 3
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر بی گناه
۶.۹۱ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر زیرخاکی 2
۶.۵۸ /۱۰

از مجموع ۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر تا ثریا
۵.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 5
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۹۶ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 3
۷.۵۳ /۱۰

از مجموع ۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماموریت غیرممکن
۴.۰۸ /۱۰

از مجموع ۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 2
۶.۹ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر وقت صبح
۳.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر قرعه
۵.۵۸ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاهان
۳.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 6
۷.۶۶ /۱۰

از مجموع ۲۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر پایتخت 4
۶.۶۸ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر محمد رسول الله(ص)
۷.۲۳ /۱۰

از مجموع ۵۸۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر دندان آبی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سی امین روز
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما