ابراهیم امینی

نویسنده, بازیگر, برنامه ریز

عکس‌های ابراهیم امینی


ابراهیم امینی در پشت صحنه فیلم «ماجرای نیمروز»
ابراهیم امینی و امیرحسین هاشمی در پشت صحنه فیلم «ماجرای نیمروز»
ابراهیم امینی در نشست خبری فیلم «لاتاری» در پردیس ملت در جشنواره فیلم فجر36
ابراهیم امینی در نشست خبری فیلم «ماجرای نیمروز: رد خون» در جشنواره فجر 37
ابراهیم امینی و ایمان کرمیان در نشست خبری «درخت گردو» در جشنواره فجر 38
ابراهیم امینی در نشست خبری فیلم «دسته دختران» در چهلمین جشنواره فیلم فجر
فتوکال فیلم «موقعیت مهدی» در چهلمین جشنواره فیلم فجر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

فیلمنامه «رد» خون چطور نوشته ...
ابراهیم امینی نویسنده فیلم ...
پوستر دسته دختران
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر موقعیت مهدی
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر مرد بازنده
۵.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر درخت گردو
۷.۵۹ /۱۰

از مجموع ۱۰۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای نیمروز
۷.۰۳ /۱۰

از مجموع ۵۷۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر لاتاری
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲۰۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای نیمروز 2: رد خون
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر موقعیت مهدی
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماجرای نیمروز 2: رد خون
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۱۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر موقعیت مهدی
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین روزهای زمستان
۲.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما