هاروکی موراکامی

نویسنده
هلروکی موراکامی(Haruki Murakami) نویسنده بزرگ ژاپنی متولد 12 ژانویه 1949 است. قهرمان داستان های او معمولا درون گرا و انزواطلب است و شخصیت ژاپنی سنتی دارد. درونمایه داستان او معمولا پست مدرن است و از عناصر سورئال بهره می گیرد. از آثار او می توان «به آوای باد گوش سپار1979»، «پینبال1973»، «تعقیب گوسفند وحشی1982»، «جنگل نروژی1987»، «رقص،رقص،رقص1988»، «کافکا در کرانه2002»، «بعد از زلزله2002»، «مترو2001» و «سوختن» را نام برد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سوختن
۷.۰۸ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماشین مرا بران
۷ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما