پیمان واحدی

طراحی و ترکیب صدا, صداگذار
پیمان واحدی صداگذار ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پات
۴.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۳۰ رای

امتیاز شما
پوستر ردکارپت
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۸۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر تارا
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما