وحید نفر

بازیگر
وحید نفر بازیگر سینما و تلویزیون است.
اسکار-2023اسکار-2023

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «تورنا۲»
پوستر تمام رخ
۴.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر بیرو
۳.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر جزیره فضایی (تورنادو 2)
۶.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر تورنا2
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر نجلا
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 4
۵.۲۴ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر عکاسخانه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۸۵ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر اینجا بدون من
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۵۴۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام آقای مدیر
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر انزوا
۶.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر خون خدا
۴.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
۵.۳۶ /۱۰

از مجموع ۵۷۲ رای

امتیاز شما
پوستر نجوا
۳.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر والدراما
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر ترخیص
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بیست و یک اینچ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما