علی روزبهانی

بازیگر
علی روزبهانی بازیگر است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر ابلق
۶.۶۸ /۱۰

از مجموع ۱۴۶ رای

امتیاز شما