پوریا پیشوایی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
پوریا پیشوایی متولد سال 1369 در تهران است. او مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت دارد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تاسوکی
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گذر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تاسوکی
۹.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گذر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پوست
۶.۰۵ /۱۰

از مجموع ۲۸۶ رای

امتیاز شما
پوستر گذر
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما