امیرحسین آصفی

بازیگر
بازیگر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بی همگان
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر کار کثیف
۳.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر کمیکال
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما