مهدی میثاقیه

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
مهدی میثاقیه در سال 1306 در تهران متولد شد. فعالیت در سینما را از سال 1330 با بازی در فیلم «مستی عشق» با نام مهدی شبان آغاز کرد. در سال 1332 با مشارکت عباس همایون، اکبر دهقان و شکرالله رفیعی، استودیو کاروان فیلم را تأسیس کرد و در سال 1338 نیز استودیو میثاقیه را تأسیس کرد. در دهه ی چهل جزو اعضای هیئت مدیره ی اتحادیه ی صنایع فیلم ایران بود. وی پیش از انقلاب صاحب سینما کاپری (بهمن فعلی) نیز بوده است. در سال 1370 درگذشت.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر قاتلین هم می گریند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر روسپی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر شهر گناه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حادثه جویان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کلید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سه تفنگدار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سه کارآگاه خصوصی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرسام
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سه ناقلا در ژاپن
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عروس بیانکا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیادان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه دلاور بی باک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سه دلاور
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر این گروه زبل
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بلوچ
۷.۸۳ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر برهنه تا ظهر با سرعت
۶.۶۶ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر گوزن ها
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۳۰۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر شب نشینی در جهنم
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر سلطان قلب ها
۷.۷۹ /۱۰

از مجموع ۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر ماهی ها در خاک می میرند
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرزند شمشیر
۹.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر خاک
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر صلاح الدین ایوبی
۷ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر صادق کرده
۸.۳۶ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین دلاوران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حکیم باشی
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر پستچی
۶.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر محلل
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر رسوای عشق
۳ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر درختان ایستاده می میرند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تاکسی عشق
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آدم و حوا
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حنجره طلایی
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دزد سیاهپوش
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ببر مازندران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نیم وجبی
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مردی از اصفهان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد بی ستاره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حاتم طائی
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بی عشق هرگز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر انسان ها
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر وحشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نابغه هفت ماهه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ساحل انتظار
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد نیمه شب
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر مهتاب خونین
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد حنجره طلایی
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر انسان ها
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مرد حنجره طلایی
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر انسان ها
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما