محمود غلامی

نویسنده, بازیگر, تهیه کننده
محمود غلامی تهیه کننده، فیلمنامه نویس، طراح صحنه و لباس، برنامه ریز و مدیر صحنه ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شاعر زباله ها
۵.۹۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر آوای زندگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کولی
۸.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دل بی قرار
۳.۹۴ /۱۰

از مجموع ۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر دخترعمو و پسرعمو
۳.۸۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر شاعر زباله ها
۵.۹۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر آوای زندگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حقیقت گمشده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ابوزینب
۵.۱۳ /۱۰

از مجموع ۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر بدوک
۸.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تعقیب سایه ها
۵ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شاعر زباله ها
۵.۹۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر حریم
۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آوای زندگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پرنده باز
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چراغی در مه
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بهشت باران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اُ - منفی
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هراس
۷.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما