اریک بانا

بازیگر
اریک بانا به انگلیسی Eric Bana، بازیگر استرالیایی با نام کامل اریک بانادینویچ در سال 1968 در ملبورن استرالیا دیده بر جهان گشود. از جمله فیلم های معروف او می توان به "تروآ" اشاره کرد.

عکس‌های اریک بانا


اریک بانا
اریک بانا
اریک بانا
اریک بانا
اریک بانا
اریک بانا
اریک بانا
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر نیروی طبیعت: خشکسالی 2
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تروی
۸.۱۲ /۱۰

از مجموع ۹۵۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر چیپ و دیل: تکاوران نجات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مونیخ
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خشکسالی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تنها بازمانده
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت به اوت بک
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیشتازان فضا
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۶۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر دست نوشته محرمانه
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سقوط شاهین سیاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دختر دیگر بولین
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۶۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر مری و مکس
۷.۴۱ /۱۰

از مجموع ۲۱۰۷ رای

امتیاز شما