فرهاد ویلکیجی

طراح صحنه, دستیار صحنه, طراح صحنه و لباس
فرهاد ویلکیجی متولد 1350 تهران، دانش آموخته طراحی داخلی و موسیقی از دانشگاه. عضو شورای مرکزی انجمن طراحان سینمای ایران. وی با دستیاری مجید میرفخرایی (طراح صحنه و لباس) کار طراحی صحنه و لباس را شروع کرد و از سال 1376 مستقلاً طراحی صحنه و لباس را آغاز کرد.
۱۶ دی ۱۳۵۰ (۵۳ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر یک روز دیگر
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیشنهاد 50 میلیونی
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر بدرود بغداد
۴.۵۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر قرنطینه
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر خاک آشنا
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر حس پنهان
۶.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر بی وفا
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر ما همه خوبیم
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دختری در قفس
۳.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر رویای سبز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بچه های نفت
۹.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر یک وجب از آسمان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گاهی به آسمان نگاه کن
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دوزخ، برزخ، بهشت
۵ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر بیست و یک اینچ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جهان پهلوان تختی
۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر شوکران
۶.۷۸ /۱۰

از مجموع ۲۳۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرد بارانی
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مثلث آبی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر روبان قرمز
۶.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۹۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر جهان پهلوان تختی
۴ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر یک وجب از آسمان
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد بارانی
۹.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما