مرتضی موفق

بازیگر
فعالیت بازیگری از سال 70 بازی در سریال های. چهل چراغ...دور استان در هشتاد ساعت ....رنگینک...تیمچه صفا.. ...آرام میگیریم.... درمیان خاکستر....پس از آزادی .. برف بیصدا می‌بارد... یاغی... فیلمهای سینمایی. تبریز 2018...طبی دلش پسر میخواد.. آسایشگاه ...
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تبریز 2108
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما