ابراهیم شفیعی

بازیگر
ابراهیم شفیعی متولد سال 1354 در تبریز بازیگر و دوبلور ایرانی است. او از 1369 وارد حوزه هنری تئاتر تبریز شده، بعدتر نیز از سال 1380 وارد حرفه دوبله و عضو انجمن گویندگان وسرپرستان گفتار فیلم میباشد. فعالیت خود را در زمینه بازیگری با طنز خنده بازار شروع کرد.

عکس‌های ابراهیم شفیعی


پژمان بازغی و ابراهیم شفیعی در فیلم «پیشونی سفید2»
ابراهیم شفیعی در پشت صحنه فیلم «پیشونی سفید2»
ابراهیم شفیعی در اتاق گریم فیلم «پیشونی سفید2»
پژمان بازغی و ابراهیم شفیعی در فیلم «پیشونی سفید2»
ابراهیم شفیعی در فیلم «پیشونی سفید2»
ابراهیم شفیعی در فیلم سینمایی «پیشونی سفید2»
پوستر فیلم «پیشونی سفید2»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بچه زرنگ
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر خروس
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دست انداز
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر محله گل و بلبل 2
۹ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر خنده بازار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر افسانه هزارپایان
۸.۹۲ /۱۰

از مجموع ۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر پیشونی سفید 2
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۲۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمانان کوچک
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۱۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر محله گل و بلبل 1
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر محله گل و بلبل 3
۹.۴۴ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دزد و پری 2
۷.۴۵ /۱۰

از مجموع ۸۸ رای

امتیاز شما