راجر میشل

کارگردان, نویسنده
راجر میشل به انگلیسی Roger Michell متولد 5 ژوئن 1956 کارگردان انگلیسی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دوک
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ونوس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ناتینگ هیل
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دختر عمویم ریچل
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۵۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر عمویم ریچل
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۵۰۰ رای

امتیاز شما