فاطمه بنیادی

نویسنده, تدوین
فاطمه بنیادی تدوینگر و نویسنده است.

عکس‌های فاطمه بنیادی

فاطمه بنیادی در اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»
اکران خصوصی مستند «زنانی با گوشواره های باروتی»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زنانی با گوشواره های باروتی
۵.۶۹ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما
پوستر نت های مسی یک رویا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زنانی با گوشواره های باروتی
۵.۶۹ /۱۰

از مجموع ۷۱ رای

امتیاز شما