محمد الهی حصاری

بازیگر
محمد الهی متولد 1338 مشهد، دارای مدرک لیسانس بازیگری است.وی فعالیت هنری خود را با تئاتر آغاز کرد و در چندین جشنواره مقام کسب کرده است.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۸ (۶۵ سال )

عکس‌های محمد الهی حصاری

محمد الهی حصاری در فیلم «گیج گاه»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر گیج گاه
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر بهترین تابستان من
۱ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر جناب عالی
۴.۴۵ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر قاب خاطره
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معبد جان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مدیترانه
۶.۰۷ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر معمای شاه
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر گشت 2
۵.۴۷ /۱۰

از مجموع ۶۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر آفتاب هدایت
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر غنچه های باغ پردیس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مردان کوچک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بانو
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماه وش
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مسیح
۸.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر توفان شن
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شیخ مفید
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت قهرمان
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زمزمه
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما