روپرت گرینت

بازیگر
وپرت الکساندر لوید گرینت (Rupert Alexander Lloyd Grint )معروف به روپرت گرینت - Rupert Grint - متولد 24 اوت٬ 1988 - بازیگر انگلیسی است که به خاطر بازی در نقش رون ویزلی در سری فیلم های هری پاتر به شهرت رسید.

عکس‌های روپرت گرینت


روپرت گرینت
روپرت گرینت
روپرت گرینت
روپرت گرینت
روپرت گرینت
روپرت گرینت
روپرت گرینت
اسکار-2023اسکار-2023

ویدیو و مصاحبه تصویری

موسیقی متن «هری پاتر»
پوستر هری پاتر و یادگاران مرگ 7 - قسمت دوم
۷.۸۵ /۱۰

از مجموع ۹۳۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر هری پاتر و یادگاران مرگ 7 - قسمت اول
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ضربه زدن به کابین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هری پاتر و جام آتش 4
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر هری پاتر و شاهزاده دورگه 6
۷.۸۶ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر هری پاتر و تالار اسرار 2
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر هری پاتر و سنگ جادو 1
۷.۷ /۱۰

از مجموع ۴۶۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر هری پاتر و زندانی آزکابان 3
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هری پاتر و محفل ققنوس 5
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما