حسین شاعری

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
حسین شاعری متولد سال 1364 در تهران است. او مدرک کارشناسی مهندس معدن دارد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آتن
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راویولی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آتن
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راویولی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آتن
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر راویولی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما