روث ویلسون

بازیگر
روث ویلسون به انگلیسی Ruth Wilson متولد 13 ژانویه 1982 بازیگر انگلیسی است.

عکس‌های روث ویلسون


روث ویلسون، شارلوت رمپلینگ و دامنل گیلسون در فیلم سینمایی «غریبه کوچک» (The Little Stranger)
روث ویلسون و دامنل گیلسون در فیلم سینمایی «غریبه کوچک» (The Little Stranger)
روث ویلسون و دامنل گیلسون در فیلم «غریبه کوچک» (The Little Stranger)
روث ویلسون و دامنل گیلسون در نمایی از فیلم «غریبه کوچک» (The Little Stranger)
روث ویلسون  در فیلم «رنجر تنها» (The Lone Ranger)
دیوید اویلوو، ریس شیراسمیت و روث ویلسون در فیلم سینمایی «بنگر چگونه می دوند»(See How They Run)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زن درون دیوار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بنگر چگونه می دوند
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چیزهای واقعی
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نجات آقای بنکس
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جین ایر
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رنجر تنها
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر لاک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سوئیت فرانسوی
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر غریبه کوچک
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چطور با دخترها در مهمانی ها گپ بزنیم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما