گلن کلوز

نویسنده, بازیگر
گلن کلوز به انگلیسی Glenn Close متولد 19 مارس 1947 بازیگر آمریکایی است.

عکس‌های گلن کلوز


جاناتان پرایس و  گلن کلوز در فیلم سینمایی «همسر» (The Wife)
جاناتان پرایس و  گلن کلوز در نمایی از فیلم سینمایی «همسر» (The Wife)
جاناتان پرایس و  گلن کلوز در نمایی از فیلم «همسر» (The Wife)
جاناتان پرایس و  گلن کلوز در فیلم «همسر» (The Wife)
گلن کلوز در فیلم «همسر» (The Wife)
گلن کلوز در فیلم سینمایی «همسر» (The Wife)
پوستر فیلم سینمایی «همسر» (The Wife) با بازی گلن کلوز، جاناتان پرایس، هری لوید و  آنی استارک
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر شنل قرمزی 2
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آلبرت نابز
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چهار روز خوب
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آواز قو
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مرثیه هیل بیلی
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تارزان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نگهبانان کهکشان
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۷۸۷۵ رای

امتیاز شما
پوستر همسر
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر آلبرت نابز
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما