میشل اشفورد

نویسنده
میشل اشفورد (Michelle Ashford) نویسنده و تهیه کننده است. او نگارش فیلمنامه های جان آدامز و اقیانوس آرام را بر عهده داشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر عملیات مینسمیت
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جان آدامز
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما