لوریک میناسیان

بازیگر
لوریک میناسیان بازیگر تئاتر و تلویزیون ارمنی تبار است. وی در سال 1322 به دنیا آمد و در سال 1383 بر اثر عارضه قلبی فوت کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دلبر آهنی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فروشگاه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کاشانه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کارآگاه شمسی و دستیارش مادام
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما