اسپن سندبرگ

کارگردان
اِسپن سَندبِرگ به انگلیسی Espen Sandberg متولد 2 ژوئن 1971 کارگردان نروژی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر کن تیکی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دزدان دریایی کارائیب 5: مرده ها قصه نمی گویند
۷.۹۵ /۱۰

از مجموع ۵۸۲۲ رای

امتیاز شما