فهیمه دباغی

بازیگر
فهیمه دباغی بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر معراجی ها
۵.۱ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر پات
۴.۳۴ /۱۰

از مجموع ۱۳۰ رای

امتیاز شما