آلن تودیک

بازیگر
الن تودیک (Alan Tudyk) بازیگر، تهیه کننده و نویسنده امریکایی متولد 1971 است.

عکس‌های آلن تودیک


آلن تودیک
آلن تودیک
آلن تودیک
آلن تودیک
آلن تودیک
آلن تودیک
آلن تودیک
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر زوتوپیا پلاس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تبدیل شوندگان: زمین اسپارک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آرزو
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آرزو (زیرنویس)
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یخ زده 1
۷.۷۴ /۱۰

از مجموع ۳۴۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر روگ وان: داستانی از جنگ ستارگان
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای عجیب و غریب
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زوتوپیا پلاس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر رالف اینترنت را خراب می‌کند
۷.۷۴ /۱۰

از مجموع ۱۳۳ رای

امتیاز شما
پوستر تبدیل شوندگان: نیروی تاریک ماه
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر 3:10 به یوما
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر رالف خرابکار
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بازی خدا
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر موانا
۷.۶۳ /۱۰

از مجموع ۲۱۹ رای

امتیاز شما