هومن کبیری

تهیه کننده
هومن کبیری تهیه کننده ایرانی است. او مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و مدرک شایستگی در روانشناسی از کانادا را دارد. هومن کبیری سیمرغ بلورین بهترین فیلم از بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم همسنگار به کارگردانی احسان عبدی پور دریافت کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر گیسو
۴.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر گارد ساحلی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کشف بزرگ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر عاشقانه
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۲۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر شکر تلخ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما