‏الکساندر ماله‌گی

تهیه کننده
الکساندر ماله‌گی به انگلیسیAlexandre Mallet-Guy ، تهیه کننده فرانسوی است که در آثاری همچون فیلم سینمایی «گذشته»، «فروشنده،» و «همه می دانند» فعالیت داشته است.

عکس‌های ‏الکساندر ماله‌گی


اصغر فرهادی، ‏الکساندر ماله‌گی و امیر جدیدی در فرش قرمز فیلم «قهرمان»(a hero) در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
اصغر فرهادی، سارینا فرهادی، ‏الکساندر ماله‌گی و امیر جدیدی در فرش قرمز فیلم «قهرمان»(a hero) در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
اصغر فرهادی، سارینا فرهادی و ‏الکساندر ماله‌گی در فرش قرمز فیلم «قهرمان»(a hero) در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
هایده صفی یاری و الکساندر ماله‌گی در فرش قرمز فیلم «قهرمان»(a hero) در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
‏الکساندر ماله‌گی در فتوکال فیلم «قهرمان»(a hero) در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
‏الکساندر ماله‌گی در فتوکال فیلم سینمایی «قهرمان»(a hero) در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
‏الکساندر ماله‌گی در فتوکال «قهرمان»(a hero) در هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن2021
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر قهرمان
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۱۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر همه می دانند
۶.۶۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر گذشته
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۲۶۷ رای

امتیاز شما