مجتبی شفیعی

بازیگر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر عروس خیابان فرشته
۶.۶۲ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین روزهای زمستان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گلدن تایم
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما