مجتبی شفیعی

بازیگر

مجتبی شفیعی بازیگر و دوبلور ایرانی است.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر عروس خیابان فرشته
۵.۶۵ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر چیدمانه
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین روزهای زمستان
۲.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر گلدن تایم
۷.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما