نجوا صاحب الزمانی

بازیگر
در حالِ گذراندن دوره بازیگری پیشرفته در موسسه کارنامه
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر روزهای ابدی
۴.۲ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما