عباس جمالی

بازیگر
عباس جمالی نویسنده و بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر عصبانی نیستم
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر مراسم
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما