لائیتا کالوگریدیس

نویسنده
لائیتا کالوگریدیس (Laeta Kalogridis) نویسنده و تهیه کننده متولد 1965 است. او فیلمنامه «جزیره شاتر» و «الکساندر» را نوشته است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر جزیره شاتر
۷.۹۷ /۱۰

از مجموع ۸۱۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر آلیتا: فرشته جنگ
۷.۹۷ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر اسکندر
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما