گای فرلند

کارگردان
گای فرلند (Guy Ferland) کارگردان و تهیه کننده آمریکایی متولد 18 فوریه 1966 است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مردگان متحرک
۸.۲۲ /۱۰

از مجموع ۲۳ رای

امتیاز شما
پوستر فرزندان هرج و مرج
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما