پویا نبی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
پویا نبی متولد سال 1367 در زنجان کارگردان، تهیه کننده و فیلم نامه نویس ایرانی است. او مدرک لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار دارد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر داوینچیز
۴.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر درد خفیف
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خوابگردها
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر درد خفیف
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خوابگردها
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر درد خفیف
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خوابگردها
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما