ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

نسیم محمودی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگینسیم محمودی
درباره مننسیم محمودی تهیه کننده است. از کارهای او میتوان به فیلم «زغال»(The charcoal) ساخته اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﻧﺻف اشاره کرد. این فیلم محصول مشترک فرانسه و ایران در سال 2019 است.

فیلم‌های نسیم محمودی

تهیه کننده(1 فیلم)