هولت مک کالانی

بازیگر
هولت مک کالانی به انگلیسی Holt McCallany متولد 3 سپتامبر 1964 بازیگر آمریکایی است.

عکس‌های هولت مک کالانی

جاناتان گروف و هولت مک کالانی در سریال «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
جاناتان گروف و هولت مک کالانی در نمایی از سریال «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
پوستر سریال «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
هولت مک کالانی در سریال تلویزیونی «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
هولت مک کالانی در «شکارچی ذهن»(Mindhunter)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خشم مردانه
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جاده یخی
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شکارچی ذهن
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کوچه کابوس
۶.۸۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سالی
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۴۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر گرینلند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گلوله به سر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه پادشاه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر صدازننده تیر
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما