غلامرضا رمضانی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
غلامرضا رمضانی متولد 1339 اراک است. وی فعالیت سینمایی را با دستیاری کارگردان فیلم «دونده» به کارگردانی امیر نادری آغاز کرد.

عکس‌های غلامرضا رمضانی

نمایی از پشت صحنه فیلم «فرار از اردو»
غلامرضا رمضانی در پشت صحنه فیلم فرار از اردو
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دم زری
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سبز کوچک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ضربه فنی
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر زن زندگی مرد زندگی
۵.۲۷ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر سیر و سرکه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گالری 9
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قفل ساز
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گنجشکک اشی مشی
۴.۲۸ /۱۰

از مجموع ۱۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از اردو
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر همبازی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر حیات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چرخ
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از تله
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سبز کوچک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ضربه فنی
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر قفل ساز
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سفر مرگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از اردو
۵.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر همبازی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر بازی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر چرخ
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از تله
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر راز چشمه سرخ
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر مرتضا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نیلوفر
۵.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سبز کوچک
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حیات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حیات
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سهند دریا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سکوت
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گودال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما