کتایون سالکی

بازیگر
کتایون سالکی بازیگر ایرانی است.

عکس‌های کتایون سالکی

کتایون سالکی در فیلم «گیتا»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تا فردا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گیتا
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۲۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر خط فرضی
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر ماسک
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مردن به وقت شهریور
۵.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۸ رای

امتیاز شما