مایک میلز

کارگردان, نویسنده
مایک میلز (Mike Mills) کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده آمریکایی و متولد سال 1966 است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تازه کارها
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیا بیا
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زنان قرن بیستم
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۴۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر تازه کارها
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بیا بیا
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر زنان قرن بیستم
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۴۹۵ رای

امتیاز شما