میترا شرف حیدری زاده

بازیگر, چهره پرداز, طراح چهره پردازی
میترا شرف حیدری زاده سال 1329 در خرمشهر متولد شد. وی همسر علیرضا چوپان چهره پرداز می باشد. کار چهره پردازی را در سینما از سال 1371 با شکوه بازگشت سیروس مقدم آغاز کرد. و بازیگری را به صورت پراکنده با همین فیلم آغاز کرد. وی مدیریت آموزشگاه چهره پرداز «چهراز» را نیز برعهده دارد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دشمن
۸ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر اعاده امنیت
۱۲ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بیقرار
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه بازگشت
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اسکادران عشق
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شکوه بازگشت
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بیقرار
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما