مصطفی قدیری

بازیگر
سید مصطفی قدیری بازیگر سینمای ایران است.

عکس‌های مصطفی قدیری


مصطفی قدیری و میلاد کی مرام در فیلم «امیر»
مصطفی قدیری در فیلم «امیر»
مصطفی قدیری در فیلم سینمایی «امیر»
نیما اقلیما، مصطفی قدیری و بهدخت ولیان در نشست خبری فیلم «امیر» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در پردیس ملت
نیما اقلیما، مصطفی قدیری و بهدخت ولیان در نشست خبری «امیر» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در پردیس ملت
مصطفی قدیری در نشست خبری فیلم «امیر» در برنامه دو قدم تا سیمرغ در پردیس ملت
مصطفی قدیری در نشست خبری فیلم «امیر» در کاخ رسانه در جشنواره فیلم فجر36
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر هفت
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۱۴ رای

امتیاز شما
پوستر رهایی
۳.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر ممنوعه 1
۷.۵۳ /۱۰

از مجموع ۲۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر امیر
۵.۰۴ /۱۰

از مجموع ۱۵۷ رای

امتیاز شما
پوستر ممنوعه 2
۶.۱۶ /۱۰

از مجموع ۳۳۳ رای

امتیاز شما