پیر داغر

بازیگر
او بازیگر اهل لبنان است و در سریال مدار صفر درجه با حسن فتحی و فیلم به وقت شام با ابراهیم حاتمی کیا همکاری داشته است .
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر مدار صفر درجه
۶.۴۷ /۱۰

از مجموع ۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر به وقت شام
۷.۰۴ /۱۰

از مجموع ۱۰۵۲ رای

امتیاز شما