الهه اذکاری

نویسنده, بازیگر
الهه اذکاری بازیگر و فیلم نامه نویس ایرانی است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر ابلق
۶.۶۸ /۱۰

از مجموع ۱۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر علفزار
۶.۹ /۱۰

از مجموع ۱۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر ناگهان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما