الهه اذکاری

نویسنده, بازیگر
الهه اذکاری بازیگر و فیلم نامه نویس ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ابلق
۶.۶۶ /۱۰

از مجموع ۱۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر علفزار
۶.۹۳ /۱۰

از مجموع ۱۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر ناگهان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما