احسان بیگلری

کارگردان, نویسنده, برنامه ریز
احسان بیگلری کارگردان سینما است.

عکس‌های احسان بیگلری


نمایی از پشت صحنه فیلم «درباره الی»
احسان بیگلری در پشت صحنه فیلم «برادرم خسرو»
جواد یحیوی، احسان بیگلری و بیتا فرهی در اکران فیلم «برادرم خسرو» در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
احسان بیگلری و بیتا فرهی در اکران فیلم «برادرم خسرو» در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
احسان بیگلری در اکران فیلم «برادرم خسرو» در کاخ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
پشت صحنه فیلم «برادرم خسرو»
نمایی از پشت صحنه فیلم «برادرم خسرو»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر برادرم خسرو
۷.۲۸ /۱۰

از مجموع ۴۲۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر آذر
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۶۹ رای

امتیاز شما
پوستر نقطه کور
۴.۷۴ /۱۰

از مجموع ۳۰۲ رای

امتیاز شما
پوستر برادرم خسرو
۷.۲۸ /۱۰

از مجموع ۴۲۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر پنجاه قدم آخر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر پنجاه قدم آخر
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲۶۲ رای

امتیاز شما