گلچهره سجادیه

بازیگر
متولد 1336 در تهران. آغاز بازیگری از سال 1356 با فیلم کلاغ ساخته بهرام بیضایی.

عکس‌های گلچهره سجادیه


گلچهره سجادیه در فیلم «باران می بارید»
گلچهره سجادیه در فیلم سینمایی «باران می بارید»
گلچهره سجادیه در «باران می بارید»
گلچهره سجادیه در نمایی از فیلم «باران می بارید»
فرامرز صدیقی، گلچهره سجادیه و فریبا کوثری در فیلم «دندان مار»
گلچهره سجادیه در سریال «آنام»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سرزمین مادری
۶ /۱۰

از مجموع ۳۵ رای

امتیاز شما
پوستر موج طوفان
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آنام
۵.۹۳ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر زشت و زیبا
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرزمین خورشید
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر رعنا
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ایستگاه
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر حوالی اتوبان
۴.۶۹ /۱۰

از مجموع ۳۹ رای

امتیاز شما
پوستر دندان مار
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۸۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر باران می بارید
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نگین
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هیوا
۶.۸۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر آرایش مرگ
۹.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر هبوط
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ردپای گرگ
۷.۹۱ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر گروهبان
۶.۹۲ /۱۰

از مجموع ۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر سفر عشق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کلاغ
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما