ایرج تدین

بازیگر, دستیار جلوه های ویژه, دستیار صحنه و لباس
ایرج تدین بازیگر و مدل ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر اشغال
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کوتاه مثل زندگی
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر باد در علفزار می پیچد
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر احضار شدگان
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما